วช. ร่วมกับ ม.นเรศวร ขอเชิญชวน ผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 9" ประจำปี 2565

02 Jun 2022

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) เปิดรับสมัครอบรมในหลักสูตร "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 9" ประจำปีงบประมาณ 2565 อบรมระหว่างวันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting

วช. ร่วมกับ ม.นเรศวร ขอเชิญชวน ผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 9" ประจำปี 2565

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download ใบสมัครได้ ผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏ

ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวรโทร. 089-4657529