แรงงานสตรีหนองคาย เข้าเพิ่มทักษะการชงกาแฟ เพื่อประกอบอาชีพ

02 Jun 2022

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ ให้กับกลุ่มสตรี ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 20 คน เพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานแก่สตรี ให้มีทักษะอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง และได้ร่วมกับสถาบันทางการเงินจากธนาคารออมสิน มาให้คำปรึกษาแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอาชีพ หรือผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพธุรกิจขนาดเล็ก ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ฝึกอบรมระหว่าง 1-5 มิถุนายน 2565

แรงงานสตรีหนองคาย เข้าเพิ่มทักษะการชงกาแฟ เพื่อประกอบอาชีพ

แรงงานสตรีหนองคาย เข้าเพิ่มทักษะการชงกาแฟ เพื่อประกอบอาชีพ