สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอบรมให้แก่ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม รุ่นที่ 1 / 2565

09 Jun 2022

เมื่อวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนวัดประดู่ จัดฝึกอบรมการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 ชม. ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 52 คน ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม รุ่นที่ 1 / 2565

สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอบรมให้แก่ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม รุ่นที่ 1 / 2565

โดยมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น การซ่อมกาต้มน้ำ การซ่อมพัดลม การซ่อมหม้อหุงข้าว และทักษะการบัดกรีเบื้องต้น ณ วัดช่องลมวรรณาราม ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอบรมให้แก่ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม รุ่นที่ 1 / 2565