ขอเชิญร่วมงาน "Thailand - Africa: Investment and Business Opportunities"

09 Jun 2022

เชิญร่วมงานสัมมนา "Thailand - Africa: Investment and Business Opportunities"วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น.ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผ่านระบบออนไลน์ภายในงานมีกิจกรรมสัมมนาฯ จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

ขอเชิญร่วมงาน "Thailand - Africa: Investment and Business Opportunities"

ช่วงที่ 1 (9.00-14.45 น.) : การบรรยาย เรื่อง "เจาะลึกศักยภาพแอฟริกา" โดยสถานเอกอัครราชทูตประเทศในแอฟริกาที่มีถิ่นพำนักในไทย (Session 1 : In-depth Africa by the African Embassies with residence in Thailand)

ช่วงที่ 2 (14.45-15.45 น.) : ประสบการณ์การทำธุรกิจและลงทุนในแอฟริกาจากผู้แทนภาคเอกชนไทย (Session 2 : Overview of the Thai companies' experiences in investing in Africa)

ช่วงที่ 3 (16.00-17.00 น.) : กิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ 6 สาขา (Business Networking within 6 industries) ระหว่างภาคเอกชนไทยและแอฟริการายละเอียดบริษัทจากแอฟริกาได้แก่ 1. สาขาพลังงาน 2. โครงสร้างพื้นฐาน/ก่อสร้าง 3. เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร 4. บริการทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 5. อุตสาหกรรมยานยนต์ 6. การค้าอัญมณีและเครื่องประดับ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://docs.google.com/.../1JWIpM5n0NR0Q84XY.../viewform...

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา โทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 12014