มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

คณะนิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย เชิญร่วมร่างข้อกำหนดการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคหลอมรวมสื่อ

๐๕ พ.ค. ๒๕๖๔ ๑๐:๔๓

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ มาตรการ และข้อกำหนดในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในยุคการหลอมรวมสื่อเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการใช้ปรับปรุงข้อเสนอแนะ เสนอต่อ กองทุน กทปส. สำนักงาน กสทช.

คณะวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ( UTCC) ร่วมกับหนังสือพิมพ์บางกอก ทูเดย์จัดเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง วิสัยทัศน์ใหม่ ประเทศไทย 2564 : THAILAND VISION 2021รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ UTCC นายอธิป พีชานนท์ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้

THAILAND VISION 2021

๐๘ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๐:๑๒