สนพ.จันทบุรี มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แด่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

13 May 2022

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จำนวน 1 สาขา คือ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ) ระดับ 1 โดยมีนางศรีวรรณ ประเสริฐทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เป็นผู้มอบ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน ยุวนะเตมีย์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

สนพ.จันทบุรี มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แด่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

สนพ.จันทบุรี มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แด่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี