ไอแบงก์ ร่วมพิธีอำนวยพรส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เที่ยวบินแรก ประจำปี 65 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

04 Jul 2022

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 01.30 น. นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 ที่อาคารผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การจัดพิธีในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย HE.Essam Saleh H.Algetale อุปทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย กล่าวอวยพรและแสดงความยินดี และอาจารย์อรุณ บุญชม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวอวยพรและนำขอดุอา กับผู้เดินทางประกอบพิธีฮัจญ์

ไอแบงก์ ร่วมพิธีอำนวยพรส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เที่ยวบินแรก ประจำปี 65 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

การประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นศาสนกิจอันสำคัญยิ่งของศาสนาอิสลาม ที่กำหนดให้ผู้ศรัทธาทั้งชายและหญิงผู้ที่มีความพร้อม ในด้านร่างกาย ทรัพย์สิน ต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต ซึ่งปีนี้มีพี่น้องมุสลิมทั่วโลก มากกว่า 1,000,000 คน จาก 180 ประเทศร่วมพิธีฮัจญ์ ทางไอแบงก์ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ได้ร่วมให้การส่งเสริมสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ไอแบงก์สนับสนุนอาหารว่างและน้ำดื่มให้กับผู้เดินทาง ณ จุดส่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตลอดจนจัดเตรียมน้ำดื่ม ไอแบงก์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และท่าอากาศยานนราธิวาส อีกด้วย