"SYS" เหล็กดีที่คุณไว้ใจ เหล็กไทยหัวใจกรีน ขยายโอกาสการเรียนรู้ มอบ "ห้องเรียนอัจฉริยะ SYS SMART ROOM" ยกระดับการศึกษาไทยให้ก้าวไกลทันโลก

08 Jul 2022

เมื่อโลกไร้พรมแดน ทุกสิ่งเชื่อมโยงหากันได้เพียงชั่วพริบตา การศึกษาไทย จึงต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อความรู้สามารถหาได้จากทุกที่ โดยเฉพาะจากอินเทอร์เน็ต

"SYS" เหล็กดีที่คุณไว้ใจ เหล็กไทยหัวใจกรีน ขยายโอกาสการเรียนรู้ มอบ "ห้องเรียนอัจฉริยะ SYS SMART ROOM" ยกระดับการศึกษาไทยให้ก้าวไกลทันโลก

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานกว่า 25 ปี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดสรรงบประมาณ 1.5 ล้านบาท ในการจัดทำ "ห้องเรียนอัจฉริยะ SYS SMART ROOM" เพื่อให้การเรียนการสอนสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีที่พัฒนามาโดยเฉพาะ เพื่อช่วยยกระดับการเรียนรู้และสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ และ ดร. เภา บุญเยี่ยม ผู้จัดการสายงานรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ได้ร่วมทำพิธีส่งมอบห้องเรียนอัจฉริยะ SYS SMART ROOM ให้แก่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อไม่นานมานี้ โดยมี นางกฤตติกา เบญจมาลา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา เป็นผู้แทนรับมอบ และ ดร. สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมด้วย นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีและเยี่ยมชมห้องเรียนอัจฉริยะ SYS SMART ROOM

"ในยุคที่สื่อการเรียนการสอนมีอยู่อย่างหลากหลาย การที่จะดึงความสามารถและทักษะทั้งของผู้สอนและผู้เรียนผ่านห้องเรียนที่สามารถโต้ตอบแบบดิจิทัลได้นั้น จะส่งผลให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เรียนจะมีความเข้าใจและตั้งใจเรียนรู้อย่างเต็มที่ และเกิดความสุขในการเรียน ซึ่งตนต้องขอขอบคุณทางบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ที่ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของทางโรงเรียน" นางกฤตติกา เบญจมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กล่าว

ด้านนางสาวชญาดา เนินแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรม โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา เป็นตัวแทนนักเรียน กล่าวขอบคุณบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ที่ได้สนับสนุนห้องเรียน SYS SMART ROOM เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้แบบใหม่ที่จะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน และตนมั่นใจว่า ห้องเรียน SYS SMART ROOM นี้ จะเป็นห้องเรียนสำคัญที่จะมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนรุ่นหลังๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

"SYS ตระหนักอยู่เสมอว่า คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ทั้งในแง่ขององค์กร ชุมชน และสังคม การให้โอกาสด้านการศึกษา นับว่าเป็นการสร้างคุณค่าให้กับบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้น มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา การพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญ การนำระบบห้องเรียนอัจฉริยะมายกระดับการเรียนการสอน จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้และสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม นับเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในมิติใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับนักเรียน สังคม และประเทศชาติต่อไป" นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYSกล่าว

ที่ผ่านมา SYS ยังได้สนับสนุนด้านการศึกษา ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในหลายโรงเรียน และนอกจากการให้ความสำคัญด้านการศึกษา (Education) แล้ว SYS ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (Economy) และด้านชุมชนนิเวศ (Ecology) ตามแนวคิด 3E Concept ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ SYS ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ซึ่งแนวคิดทั้งสามด้านนี้ สามารถเชื่อมโยงหากันได้ในทุกมิติ เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

รับชม Video พิธีส่งมอบ "ห้องเรียนอัจฉริยะ SYS SMART ROOM" คลิก: https://youtu.be/seuSUElSefU

ติดตามข่าวสารและช่องทางติดต่อ SYS:
โทร. 0-2586-7777
เว็บไซต์ www.syssteel.com คลิก https://bit.ly/3tXU1k7
Facebook: @syssteel / Line OA: @syssteel

"SYS" เหล็กดีที่คุณไว้ใจ เหล็กไทยหัวใจกรีน ขยายโอกาสการเรียนรู้ มอบ "ห้องเรียนอัจฉริยะ SYS SMART ROOM" ยกระดับการศึกษาไทยให้ก้าวไกลทันโลก