SYS ยกทัพนวัตกรรมโครงสร้างเหล็กคุณภาพจัดแสดงในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566

03 Nov 2023

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานกว่า 25 ปี ยกทัพนวัตกรรมและทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในงานวิศวกรรมแห่งชาติ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างสีเขียว ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อวัสดุคุณภาพสนับสนุนลูกค้ากลุ่ม Green Construction

SYS ยกทัพนวัตกรรมโครงสร้างเหล็กคุณภาพจัดแสดงในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566

นายพงษ์คีรี ยศสิงห์ ผู้จัดการส่วนขายโครงการและบริการเทคนิค เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับมอบโล่ที่ระลึกผู้สนับสนุนจาก พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ และนำทีมจัดแสดงนวัตกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน และ Steel Solution by SYS พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญจาก SYS ร่วมให้คำปรึกษาและแนะนำบริการงานโครงสร้างเหล็กแบบครบวงจร ที่จะช่วยให้งานก่อสร้างเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของลูกค้า

เหล็กโครงสร้างภายใต้แบรนด์ SYS ไม่เพียงได้การยอมรับเรื่องคุณภาพจากผู้ประกอบการชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง แต่ยังได้การรับรองมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้สามารถรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับเจ้าของโครงการ หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง ในการจัดหาวัสดุก่อสร้างที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสร้างคุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) ที่มุ่งหน้าสู่ Green Ecosystem ที่จะช่วยพลิกโฉมอุตสาหกรรมก่อสร้างสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวได้ในที่สุด