"SYS" คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous ปี 2023 สะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน

15 Sep 2023

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานกว่า 25 ปี รับมอบรางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award 2023 ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW) ประจำปี 2566 โดยมี นายฉัตรภพ พรธรรม ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) เป็นตัวแทนรับมอบ จาก นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

"SYS" คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous ปี 2023 สะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้ SYS ได้รับมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังกล่าวเป็นปีที่ 12 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า SYS มีนโยบายการดำเนินงานที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาลที่ให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งมิติด้านการศึกษา (Education) การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (Economy) และด้านชุมชนนิเวศ (Ecology) ตามแนวคิด 3E Concept มาโดยตลอด เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชนให้เกิดความยั่งยืนสืบไป