บอร์ด "SOLAR" อนุมัติออกวอร์แรนต์ "SOLAR-W1" แจกผู้ถือหุ้นเดิมฟรี กำหนดวันใช้สิทธิ 29 มิ.ย. 65 นี้

27 Jun 2022

นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR ได้เผยว่า "SOLAR พร้อมลุยออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ SOLAR-W1 ครั้งแรก ด้วยที่ผ่านมาทางบริษัทยังไม่เคยออกวอร์แรนต์เลย แต่หลังจากมีการปรับโครงสร้าง จึงถือโอกาสดีที่จะสร้างเครื่องมือทางการเงินเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ ตอบรับต่อแผนปรับรูปแบบการดำเนินงานของบริษัทที่จะเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเวลา 2-3 ปีนี้ นอกจากการออก SOLAR-W1 จะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น ยังสามารถใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพราะเราเตรียมก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้สรรค์สร้างนวัตกรรมจากพลังงานธรรมชาติรูปแบบใหม่ๆ ภายใต้การคัมแบ็คในธีม 'น้ำสะอาด อากาศบริสุทธิ์ ด้วยพลังงานทดแทน By Solartron' และ SOLAR พร้อมตอบรับความร่วมมือทางธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป"

บอร์ด "SOLAR" อนุมัติออกวอร์แรนต์ "SOLAR-W1" แจกผู้ถือหุ้นเดิมฟรี กำหนดวันใช้สิทธิ 29 มิ.ย. 65 นี้

โดยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาทางบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงกำหนดการใช้สิทธิของ "SOLAR-W1" และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2565 บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SOLAR-W1) จำนวน 272,062,361 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR -W1 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ได้กำหนดให้ใช้สิทธิได้ 2 ครั้ง ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่จะถึงนี้ และ SOLAR-W1 จะมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามการใช้สิทธิ SOLAR-W1 ได้ที่ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) 1000,65,66,67อาคาร พี.บี. ทาวเวอร์ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือโทรศัพท์ 0-2392-0224-6 / 089-204-6738 (ติดต่อ นางปิยธิดา สะดีวงศ์)

บอร์ด "SOLAR" อนุมัติออกวอร์แรนต์ "SOLAR-W1" แจกผู้ถือหุ้นเดิมฟรี กำหนดวันใช้สิทธิ 29 มิ.ย. 65 นี้
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit