SOLAR จับมือ LONGi เซ็นสัญญา Dealer เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์

08 Jul 2022

นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR ได้จับมือร่วมเซ็นสัญญาเป็น Dealer กับทาง LONGi ซึ่งถือเป็นบริษัทผู้นำด้านการผลิตแผงโซล่าเซลล์ ยอดขายอันดับ 1 ของโลก โดยอยู่ภายใต้ข้อตกลงของ บริษัท ซันเดย์ โซลาร์ ซัพพลาย จำกัด นับเป็นอีกหนึ่งก้าวของการพัฒนาหลังจากมีการปรับโครงสร้างของบริษัท และในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการรับมอบใบรับรองจากทาง LONGi โดยมีคุณ Fiona ผู้จัดการฝ่ายขายประจำประเทศไทย ตัวแทนจากทาง LONGi และคุณ Rocky Lau ประธาน บริษัท ซันเดย์ โซลาร์ ซัพพลาย จำกัด เข้าร่วมงาน

SOLAR จับมือ LONGi เซ็นสัญญา Dealer เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์

ทั้งนี้นาย ไววิทย์ ได้กล่าวว่า "การร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง LONGi และ SOLAR ครั้งนี้นั้น จะช่วยส่งเสริมด้านการลงทุนในโปรเจกต์ต่างๆและลดต้นทุนในการก่อสร้าง นอกจากนี้เป็นอีกช่องทางรายได้ให้บริษัทจากการเป็นผู้ขายสินค้าให้แก่ผู้ดำเนินการรายอื่น เราพร้อมก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์และสรรค์สร้างนวัตกรรมจากพลังงานธรรมชาติรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งหลังจากนี้เราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์จากทาง SOLAR ในรูปแบบที่ดูทันสมัยขึ้นอย่างแน่นอน" 

SOLAR จับมือ LONGi เซ็นสัญญา Dealer เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์