ดั๊บเบิ้ล เอ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ฟื้นฟูธรรมชาติ

14 Jun 2022

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในโครงการ "รักษ์แม่น้ำปราจีนบุรี" จำนวน 200,000 ตัว เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืด สร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในฤดูกาลที่เหมาะสม ณ บริเวณปากคลองชลองแวง ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยราชการ สถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ดั๊บเบิ้ล เอ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ฟื้นฟูธรรมชาติ