NPS ร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศปล่อยพันธุ์ปลาและกุ้ง จำนวนรวม 600,000 ตัว สู่แม่น้ำปราจีนบุรี

17 Nov 2023

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม โดยปล่อยพันธุ์ปลาและกุ้ง จำนวนรวม 600,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรี ณ เขื่อนท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อพัฒนาระบบนิเวศแหล่งน้ำในชุมชน

NPS ร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศปล่อยพันธุ์ปลาและกุ้ง จำนวนรวม 600,000 ตัว สู่แม่น้ำปราจีนบุรี