ม.หอการค้าไทย เปิดหลักสูตรผู้บริหาระดับสูงการค้า ไทย-ญี่ปุ่น

14 Dec 2022

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC จัดงานเปิดหลักสูตรพร้อมปฐมนิเทศหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือกับ ญี่ปุ่น-ไทย Japan -Thailand Top Executive Program (J-TOP) เป็นรุ่นแรกโดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัคราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจำราชอาณาจักรไทย เป็นประธานเปิดหลักสูตร พร้อมด้วย คุณกลินท์ สารสิน ประธานอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล ประธานคณะกรรมการหลักสูตร J-TOP และรองประธานกรรมการหอการค้าไทย โดยมี รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และครูใหญ่ ประจำหลักสูตร ให้การต้อนต้อนรับ

ม.หอการค้าไทย เปิดหลักสูตรผู้บริหาระดับสูงการค้า ไทย-ญี่ปุ่น

โดยหลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หอการค้าไทย และประเทศญี่ปุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทย และนักธุรกิจญี่ปุ่น ได้เรียนรู้พร้อมกันในทุกๆ ด้าน โดยจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในวงการธุรกิจการค้ากับประเทศญี่ปุ่น มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรูปและถ่ายทอดประสบการณ์ นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่นักธุรกิจไทยจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำการค้ากับประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565

ม.หอการค้าไทย เปิดหลักสูตรผู้บริหาระดับสูงการค้า ไทย-ญี่ปุ่น