ม.หอการค้าไทย จัดปฐมนิเทศหลักสูตร TEPCIAN รุ่นที่ 3

14 Jun 2023

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยศูนย์บริการวิชาการ จัดงานปฐมนิเทศหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน Top Executive Program on China Business Insights and Network (T E P C I A N) รุ่นที่ 3 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการหลักสูตร TEPCIAN พร้อมด้วย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้อำนวยการหลักสูตร TEPCIAN คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน ผู้อำนวยการหลักสูตรภาษจีนผู้บริหารระดับสูง BLCU Bangkok สำนักงานกรุงเทพฯ และผู้อำนวยการร่วมหลักสูตร TEPCIAN รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

ม.หอการค้าไทย จัดปฐมนิเทศหลักสูตร TEPCIAN รุ่นที่ 3

โดยหลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทย และนักธุรกิจจีนได้เรียนรู้พร้อมกันในทุกๆ ด้าน โดยจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในวงการธุรกิจการค้ากับประเทศจีนมาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรูปและถ่ายทอดประสบการณ์ นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่นักธุรกิจไทยจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำการค้ากับประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีการปาฐกถาพิเศษในข้อ "สายใยไทย - จีนที่ตัดไม่ขาด" โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บรรยากาศภายในงานมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่นพี่หลักสูตร TEPCIAN รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และคณะร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566

ม.หอการค้าไทย จัดปฐมนิเทศหลักสูตร TEPCIAN รุ่นที่ 3