ม.หอการค้าไทย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง TEPCoT รุ่นที่ 15

30 Mar 2023

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 15 หรือ TEPCoT 15 ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรได้มีโอกาสทำความรู้จักกัยและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้ารับการอบรมตลอด 6 เดือนข้างหน้า

ม.หอการค้าไทย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง TEPCoT รุ่นที่ 15

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, คุณภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานหลักสูตร TEPCoT, ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย, รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร TEPCoT ร่วมทำพิธีเปิดการอบรม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ม.หอการค้าไทย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง TEPCoT รุ่นที่ 15