พฤกษา ใส่ใจชุมชน เปิด 'สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา' ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 เสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

02 Dec 2022

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประวันจำวัน พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนใช้มือถือ แท็บเล็ต ควบคู่ไปกับการเลี้ยงดูลูกมากขึ้น เพราะคิดว่าจะช่วยทำให้เด็กหยุดซนและเลี้ยงได้ง่ายขึ้น แต่หากเด็กได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มากเกินไป อาจส่งผลเสียโดยตรงต่อสมองของลูกน้อย ทำให้พัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของลูกช้าลง มีสมาธิสั้น และขาดปฎิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

พฤกษา ใส่ใจชุมชน เปิด 'สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา' ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 เสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

พฤกษาจึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลวิมุต และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โครงการ พฤกษา สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ต้นแบบสนามเด็กเล่นส่วนกลาง ตามรอย "เล่นตามพ่อ" ของ อาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งน้อมนำหลักการเลี้ยงดูในหลวงรัชกาลที่ 9 ของสมเด็จย่า มาเป็นแบบอย่าง ณ โครงการบ้านพฤกษา เทพารักษ์ - เมืองใหม่ ภายในโครงการ Pruksa Avenue ซึ่งประกอบด้วยทาวน์เฮาส์ทั้งหมด 4 โครงการ รวม 1,267 ยูนิต ซึ่งมีจำนวนลูกบ้านพฤกษาอาศัยอยู่รวมกันในพื้นที่มากถึง 3,800 คน ซึ่งโครงการ "สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา" ถือเป็นแห่งแรกในกรุงเทพฯ ซึ่งจุดเริ่มต้นที่ดีในการช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัยได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ

นายธีระ ทองวิไล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮาส์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาแห่งนี้ นับเป็นโครงการต้นแบบของพฤกษา ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกหลายโครงการในอนาคต โดยได้นำแนวความคิด เล่นตามพ่อ ของอาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งน้อมนำหลักการเลี้ยงดูในหลวงรัชกาลที่ 9 ของสมเด็จย่ามาเป็นแบบอย่างต่อยอดสร้างสรรค์ เป็นพื้นที่กิจกรรมสันทนาการตามวิถีธรรมชาติ สำหรับเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 3 ขึ้นไป ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งได้นำประโยชน์ของการเล่น ปีนป่าย ขุดดิน ก่อทราย วิ่งเล่น ที่ใช้ มือ เท้า และร่างกายสัมผัส รวมไปถึงการพบปะเพื่อนใหม่ ที่ทำให้เด็กเกิด ความสุข สนุกสนาน ร่าเริง มีอิสระทางความคิด จินตนาการ ตลอดจนพัฒนากลไกการเรียนรู้ทางสมองตามธรรมชาติ พร้อมกันนี้ยังช่วยดึงดูดความสนใจให้เด็กๆ ชวน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ออกมาทำกิจกรรมนอกบ้าน สูดอากาศบริสุทธิ์ เพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้เด็กติดโทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต มากจนเกินไป ส่งผลเสียให้เด็กเกิดภาวะเครียด อารมณ์รุ่นแรง ก้าวร้าว สมาธิสั้น และมีพัฒนาการที่ช้ากว่าปกติ เป็นต้น

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมกล่าวแสดงความยินดี และร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมีลูกบ้านในเครือพฤกษา รวมถึงครอบครัวยุคใหม่ร่วมงานด้วย

โครงการ "สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา" เป็นหนึ่งในนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของพฤกษา หรือ Sustainable Development ในด้าน HEART to Society ที่ใส่ใจชุมชนพร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคมให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน พฤกษาจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทยในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับเด็กไทยตั้งแต่วันนี้ ให้พร้อมเติบโตเป็นบุคคลคุณภาพสู่สังคมไทยต่อไป

พฤกษา ใส่ใจชุมชน เปิด 'สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา' ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 เสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า