<strong>มูลนิธิกรุงศรีมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร</strong>

26 Dec 2022

มูลนิธิกรุงศรี โดยนายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิกรุงศรี มอบผ้าห่มจำนวน 500 ผืน แก่มูลนิธิไทยพีบีเอส เพื่อช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารที่กำลังประสบภัยหนาว ผ่านโครงการ "ไทยพีบีเอสและเครือข่ายมอบไออุ่นให้พี่น้อง จ.กาญจนบุรี ปี 2565" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมี นางไขแสง ศักดา (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการมูลนิธิไทยพีบีเอส และนายวสันต์ วชิราชัย (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายกราฟิก สำนักโทรทัศน์และวิทยุ เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

<strong>มูลนิธิกรุงศรีมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร</strong>