ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับกองทัพอากาศมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงใหม่

27 Dec 2022

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ มอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ และประชาชน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลอากาศโท สมพร แต้พานิช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และคุณบุษกร ตรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นประธานในพิธี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว พร้อมกันนี้ ได้มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับกองทัพอากาศมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงใหม่