มูลนิธิอิออนประเทศไทย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้แนวคิด AEON Grow Green ฉลองครบรอบ 30 ปี อิออน

18 Oct 2022

นางสุพร วัธนเวคิน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย และนายซึโทะมุ โอโมะเดะระ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และมอบอุปกรณ์เพื่อการเพาะปลูก ณ สวนเบญจกิติ ภายใต้แนวคิด AEON Grow Green รวมมูลค่า 68,650 บาท เพื่อฉลองครบรอบ 30 ปี บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวนนทยา นุชนารถ (กลาง) นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้าอุทยานเบญจสิริ เป็นผู้รับมอบ โดยกิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์ และรักษาธรรมชาติ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงภายใต้นโยบายต้นไม้ล้านต้นของกรุงเทพมหานคร

มูลนิธิอิออนประเทศไทย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้แนวคิด AEON Grow Green ฉลองครบรอบ 30 ปี อิออน