มูลนิธิอิออนประเทศไทย จัดกิจกรรม AEON Grow Green ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

30 Nov 2023

คุณสุริพร ธรรมวาทิตย์ (ที่สามจากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทย นำคณะผู้บริหารและอาสาสมัคร ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพาะพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์ปลากระพงขาว ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี พร้อมกับมอบเงินจำนวน 300,000 บาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอุทยานฯ โดยมี พลตำรวจโท ประพันธ์ จันทร์เอม (ที่สามจากขวา) ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนโครงการของมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ ตั้งแต่ปี 2558 และดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 9

มูลนิธิอิออนประเทศไทย จัดกิจกรรม AEON Grow Green ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

มูลนิธิอิออนประเทศไทยได้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่า เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนโดยทั่วไป และการบำรุงดูแลรักษาพื้นที่ปลูกต้นไม้ ให้มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมูลนิธิฯ ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้