สนพ.หนองคาย ติดตามผลการมีงานทำผู้ผ่านการฝึกอบรม "โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ" ของจังหวัดหนองคาย

05 Oct 2022

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคายและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการมีงานทำของผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ของจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สนพ.หนองคาย ติดตามผลการมีงานทำผู้ผ่านการฝึกอบรม "โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ" ของจังหวัดหนองคาย

ซึ่งสถานประกอบกิจการได้รับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ เข้าทำงาน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) นายภาณุ ศรีจันทร์ ซึ่งเข้าทำงาน ณ อู่ประยูรเซอร์วิส เลขที่ 392 หมู่ 3 ซ.โกวิทศิริกุล ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และ 2) นายปิติ แก้วจันทร์ ซึ่งเข้าทำงาน ณ อู่เก่งเซอร์วิส เลขที่ 234 หมู่ 1 ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

สนพ.หนองคาย ติดตามผลการมีงานทำผู้ผ่านการฝึกอบรม "โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ" ของจังหวัดหนองคาย
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit