ทีซีซีเทค ปลื้ม Enjoy to the Max 2 บรรลุตามเป้า! ต่อยอดการยกระดับดิจิทัลขั้นสูงในองค์กร

14 Nov 2022

สิ้นสุดพิธีมอบรางวัลไปด้วยรอยยิ้มและความสุข สำหรับ "TCCtech X M365 Star Icon Stage" ภายใต้โครงการ Enjoy to the Max Season 2: Unleash 365 ปลดล็อคศักยภาพ และขับเคลื่อนการใช้งานเทคโนโลยีในองค์กรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ที่จัดขึ้นโดย บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด นำทีมโดย คุณธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งพันธมิตรทางเทคโนโลยี บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมโดย คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่) ร่วมกับลูกค้า TCCtech ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ในกลุ่มธุรกิจด้านการเกษตร บริษัท คริสตอลลา จำกัด, บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และบริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

ทีซีซีเทค ปลื้ม Enjoy to the Max 2  บรรลุตามเป้า! ต่อยอดการยกระดับดิจิทัลขั้นสูงในองค์กร

คุณธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) กล่าวว่า ตลอดระยะโครงการนั้นได้เห็นถึงการต่อยอดการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงคอมมูนิตี้ของ Tech adoption specialist ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ก่อตั้งโครงการ Enjoy to the Max ซึ่งมีแนวคิดการดำเนินงานภายใต้รูปแบบ CSV: Creating Shared Value ที่จะช่วยหล่อหลอมการสร้างคุณค่าร่วมกันให้กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยเชื่อว่าศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจ เกิดจากการมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ดี ผสานรวมกับศักยภาพของพนักงานในการประยุกต์ใช้เครื่องมือนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย องค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะพันธมิตรทางเทคโนโลยีได้เปิดเผยว่า โลกดิจิทัลได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและการทำงาน โดยการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนพัฒนาศักยภาพ (Skill) ของตัวเอง ซึ่งจะช่วยส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ไหนหรือช่วงเวลาใด รวมทั้งการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อว่า โครงการ Enjoy to the Max จะมีประโยชน์ต่อทั้งส่วนรวมและองค์กร ทางบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือและช่วย TCCtech ผลักดันโครงการนี้ต่อไปในอนาคต

คุณทิตพงษ์ เตชะอำพลกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีการเงินและสนับสนุน บริษัท คริสตอลลา จำกัด ได้เปิดเผยว่า เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นภายในองค์กร จากการนำ Microsoft 365 มาประยุกต์ใช้ในการทำงานในมุมมองที่หลากหลาย มีการใช้งาน Application ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ตามวัตถุประสงค์โครงการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะร่วมกันต่อยอดและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรของเราแข็งแกร่งและพร้อมให้บริการอย่างยั่งยืน

คุณณฏิมากาญจน์ ธารารัตนากร ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้และปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยี ซึ่งทุกวันนี้เรื่องของเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป องค์กรที่สามารถปรับตัวได้เร็วกว่าย่อมได้เปรียบ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไป

คุณนุชดา พงษ์ศักดิ์ชาติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด กล่าวว่า การเปิดรับเทคโนโลยีเข้ามาในองค์กร ทำให้เราได้เห็นถึงการพัฒนาระบบการทำงานและศักยภาพของบุคลากรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น กล่าวคือเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญที่เข้ามาช่วยให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการทำงานและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอีกด้วย