เอ็ม บี เค มอบข้าวมาบุญครอง 5,000 กิโลกรัม ให้แก่ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

08 Nov 2022

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบข้าวมาบุญครอง จำนวน 5,000 กิโลกรัม ให้แก่ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อาทิ ตำบลคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลอุบลราชธานี โดยมี นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นผู้รับมอบ ที่ห้อง Business Center ชั้น 4 โรงแรม เจดับบลิว แมริออท เมื่อเร็ว ๆ นี้

เอ็ม บี เค มอบข้าวมาบุญครอง 5,000 กิโลกรัม ให้แก่ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี