โรคอ้วน ผ่าตัดได้ ที่โรงพยาบาลธนบุรี2

28 Oct 2022

โรคอ้วน (Morbid obesity) คือภาวะที่ร่างกายมี BMI มากกว่า 30 kg/m2 เป็นภาวะที่พบมากในปัจจุบันผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วนมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไขมันเกาะตับ โรคหยุดหายใจขณะหลับ โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคข้อเสื่อม เป็นต้นการผ่าตัดผู้ป่วย

โรคอ้วน ผ่าตัดได้ ที่โรงพยาบาลธนบุรี2

โรคอ้วนมี 3 ประเภท

  1. การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารให้เล็กลง (restrictive procedure)
  2. การผ่าตัดเพื่อลดการดูดซึมอาหาร (malabsorptive procedure)
  3. การผ่าตัดอาศัยทั้งกลไกการลดขนาดกระเพาะอาหารให้เล็กลง ร่วมกับลดการดูดซึมอาหาร (combine both restrictive and malabsorptive procedure)

การผ่าตัดโรคอ้วนช่วยลดน้ำหนัก ช่วยบรรเทาความรุนแรงของโรคแทรกซ้อน และยังช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

Website: https://www.thonburi2hospital.com/
TikTok: @thonburi2hospital
Line: @Thonburi2hospital
Facebook: Thonburi2Hospital โรงพยาบาลธนบุรี2