"ศิริราช" ชวนอัปเดตความรู้ทางการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2566

18 Apr 2023

"ศิริราช" เชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ 19-23 มิถุนายน นี้ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ชูไฮไลต์ 3 In (Information- Innovation - Integration) เนื้อหาอัดแน่น ตลอด 5 วัน เข้มข้นคูณสองตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ รวมเรื่องต้องรู้สำหรับนักศึกษาแพทย์ เติมเต็มความมั่นใจให้กับแพทย์เวชปฏิบัติ อัปเดตและอัปสกิลความรู้เท่าทันโรคสมัยใหม่ พร้อมเวทีเสนองานวิจัยเพื่ออนาคต

"ศิริราช" ชวนอัปเดตความรู้ทางการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2566

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะกรรมการอำนวยการการประชุมวิชาการฯ กล่าวว่า "เนื่องในวโรกาสครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และโอกาสครบรอบ 135 ปี โรงพยาบาลศิริราช ในปี พ.ศ.2566 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข หรือ Siriraj Conference in Medicine and Public Health (SICMPH 2023) ภายใต้แนวคิด "Information Innovation Integration" ซึ่งจะจัดตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการวิจัยคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ (Innovation) เผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัย (Information) และผสมผสานกับความรู้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆในการที่จะพัฒนาและแก้ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข (Integration)

ศ.นพ. อภิชาติ กล่าวอีกว่า การประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของแพทย์แบบสหสาขา และแบบข้ามศาสตร์ โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากศาสตร์ด้านการแพทย์หลากหลายสาขาวิชา รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากศาสตร์ด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิศวกรรม ด้านกฏหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการศึกษา และด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุน มาร่วมแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ และนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  

รูปแบบและเนื้อหาของการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ ได้รวบรวมหัวข้อความรู้ที่ทันสมัยมากกว่า 50 หัวข้อ โดยจะนำเสนอความก้าวหน้าทางการแพทย์ (Information) การแพทย์แห่งอนาคต (Innovation) และการบูรณาการข้ามศาสตร์ (Integration) ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรภาครัฐและเอกชน ในประเด็นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยวิทยากรจากภายนอกทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ห้ามพลาดในปีนี้ ได้แก่ หัวข้อฝุ่น PM 2.5 กับมะเร็งปอด โดยจะพูดถึงสาเหตุ-แนวทางแก้ไข PM 2.5 การตรวจรักษามะเร็งปอดในปัจจุบัน, หัวข้อ Mammographic screening for breast cancer: it's time for all gender diversity ที่อธิบายถึงอันตรายของโรคมะเร็งเต้านม ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดเฉพาะในผู้หญิง 

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอนวัตกรรม เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์ เช่น การใช้ประโยชน์จาก Big Data เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ หัวข้อ Medical robotics: How far we've come โดยอธิบายถึงหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ และการปรับตัวของแพทย์ให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด รวมถึงการสร้างเทคโนโลยีนี้ด้วยตนเอง ตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนในอนาคต เช่น Strategic Business Model เพื่อการเตรียมตัวให้ทุกฝ่ายเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ การเตรียมตัวหลังวัยเกษียณอย่างมั่งคั่งและเป็นสุขด้วยแนวคิด automatic millionaire เป็นต้น

สำหรับงานประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ที่จบไปแล้ว แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล เภสัชกร และนักเทคนิคการแพทย์ รวมถึงบุคคลที่สนใจในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ซึ่งมั่นใจได้ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับประโยชน์ สามารถนำความรู้ที่ทันสมัย และความรู้แบบข้ามศาสตร์ไปประยุกต์ใช้หรือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในอนาคตได้   

นอกจากกิจกรรมวิชาการที่กล่าวมาข้างต้น การประชุมครั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมภาคประชาชนที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเดียวกัน นำเสนอในแง่มุนสำหรับประชาชน ประกอบด้วย บูธนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน (Health Innovation) นิทรรศการคนไทยห่างไกลข่าวปลอม (Health Information) และกิจกรรมเวทีผสมผสานองค์ความรู้ เผยแพร่สู่ประชาชน (Health Integration) ซึ่งมีทั้งสาระสุขภาพและกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับรางวัล กิจกรรมจะจัดขึ้น ณ โถง ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566เท่านั้น

รวมไปถึงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ๑๐๐ ปี ประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ "รังสีราชนครินทร์" จัดแสดง ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2566 (5 วัน)

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล กล่าวปิดท้ายว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีความพร้อมที่จะก้าวไปกับยุคสมัยใหม่ จึงขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ผ่าน www.sicmph.com โดยสมัครได้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2566 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ โทร. 0 2419 2673- 4, 0 2419 2678 (วันเวลาราชการ) หรือ อีเมล : [email protected]    

ชมคลิปได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=vL2d1GgJ0rI

"ศิริราช" ชวนอัปเดตความรู้ทางการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2566