นักศึกษา SCI-TU เยี่ยมชมกิจการ PPPGC

04 Apr 2023

นายเขมภพ คชเสนี (แถวนั่ง คนที่ 6 จากขวา) วิศวกรพัฒนาธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PPPGC ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร (ปาล์ม คอมเพล็กซ์) ที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พร้อมบรรยายให้ความรู้พื้นฐานและนำเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนการผลิต/กลั่น/สกัดปาล์มน้ำมัน พร้อมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต ณ บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นักศึกษา SCI-TU เยี่ยมชมกิจการ PPPGC