มหกรรมสินค้า U2T for BCG ลุยอีสานสำเร็จ "อว." ไม่หยุดพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภค

04 Apr 2023

ลุยอีสานประสบผลสำเร็จเป็นที่พอใจ ภายหลังจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร และ หนองคาย เปิด มหกรรมสินค้า U2T for BCG 4 พัฒนาภาคการผลิตสินค้าชุมชนในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ โครงการ U2T

มหกรรมสินค้า U2T for BCG ลุยอีสานสำเร็จ "อว." ไม่หยุดพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภค

โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยผสานความร่วมมือกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science Park ,คลินิกเทคโนโลยี ผู้ผลิตสินค้าระดับโอทอป (OTOP) และ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา หรือ University Business Incubator : UBI นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนรูปแบบต่างๆ จนได้ผลผลิตภูมิปัญญาชุมชน นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าที่จัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาชาวบ้านสู่การเป็นแม่ค้าออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม มั่นใจว่าศักยภาพ อว. จะช่วยกระจายความรู้ ลดปัญหาการว่างงานได้จริง

โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ กล่าวว่า "สำหรับโครงการ มหกรรมสินค้า U2T for BCG 4 ที่ อว. ได้จัดไปใน 4 จังหวัดภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร และ หนองคาย นั้นประสบความสำเร็จเป็นที่พอใจ การได้ลงพื้นที่จริง ทำให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่หลากหลาย พบปัญหาคือการเก็บรักษา ทาง อว. จึงร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science Park คลินิกเทคโนโลยี ผู้ผลิตสินค้าระดับโอทอป (OTOP) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา หรือ University Business Incubator : UBI เข้าไปร่วมพัฒนา หาวิธีเก็บรักษาเพื่อยืดอายุสินค้ากลุ่มอาหารให้สามารถจำหน่ายได้นานขึ้นโดยไม่เสียรสชาติ รวมถึงร่วมออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย และจากการนำมาจัดจำหน่าย ผลตอบรับเป็นที่พอใจ ซึ่งทาง อว. ยังคงมุ่งมั่นจะร่วมพัฒนาควบคู่ไปกับชุมชนต่อไป โดยชี้นำของดีประจำจังหวัดหรือชุมชนมาเป็นตัวชูโรง ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ ,ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ,ผ้ามัดย้อม ,เครื่องจักสาน อาหารแปรรูปต่างๆ จึงอยากเชิญชวนผู้สนใจร่วมอุดหนุนสินค้า U2T for BCG 4 ส่วนชุมชนใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้า หรือต้องการคำปรึกษา สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยใกล้บ้านทั่วประเทศ"

มหกรรมสินค้า U2T for BCG ลุยอีสานสำเร็จ "อว." ไม่หยุดพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภค