"เฮงลิสซิ่ง" มอบน้ำดื่มให้แก่ สสส. จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจในการช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ

27 Sep 2023

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่มร่วมกิจกรรม "วันสร้างสุข เสริมสร้างสุขภาวะสำหรับคนพิการ เชียงใหม่" ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เชียงใหม่ ภายใต้โครงการการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับคนพิการผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมแนวคิดการใช้ชีวิตมีความสุขอย่างยั่งยืนของผู้พิการ

"เฮงลิสซิ่ง" มอบน้ำดื่มให้แก่ สสส. จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจในการช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ

"เฮงลิสซิ่ง" มอบน้ำดื่มให้แก่ สสส. จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจในการช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ