สนพ.แพร่ ปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ผู้สูงอายุ)

26 May 2023

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้นางสุพัตรา ทองม่วง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ผู้สูงอายุ) หลักสูตร การถักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ฝึกระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 20 คน โดยมีนายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เป็นประธานในพิธีปิดฝึกอบรม ณ ศาลาการเปรียญวัดทุ่งศรี หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

สนพ.แพร่ ปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ผู้สูงอายุ)

สนพ.แพร่ ปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ผู้สูงอายุ)
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit