85 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดงานเพื่อสังคม HuaChiew Happy Healthy Family Day

26 May 2023

โรงพยาบาลหัวเฉียว รพ.เอกชนเพื่อสังคม ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดกิจกรรม "HuaChiew Happy Healthy Family Day" เนื่องในโอกาสโรงพยาบาลครบรอบการก่อตั้ง 85 ปี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ในเชิงป้องกัน ดีกว่าการรักษา โดยมี นางประภัสสร รุจิรากรสกุล (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานในการจัดงาน

85 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดงานเพื่อสังคม HuaChiew Happy Healthy Family Day

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคจอประสาทตาและต้อกระจก โดยมีวิทยากร คือ นพ.ศุภกร ศรีหัตถผดุงกิจ (ที่ 4 จากซ้าย) ศัลยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจและทรวงอก ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด นพ.ภัทรวุฒิ เรืองวานิช (ที่ 3 จากซ้าย) อายุรแพทย์เฉพาะทางประสาทวิทยา อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ศูนย์หลอดเลือดสมอง และพญ.พวงเพชร นาคะพงศ์ (ที่ 4 จากขวา) จักษุแพทย์เฉพาะทางโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา ศูนย์จักษุ ที่มาร่วมให้สาระความรู้ดีดีแก่ผู้เข้าร่วมงาน

พร้อมทั้งบูทกิจกรรมจาก 8 ศูนย์บริการทางการแพทย์ คือ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หลอดเลือดสมอง ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์จักษุ ศูนย์แม่และเด็ก ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ พร้อมให้คำปรึกษาจากทีมแพทย์และทีมสหวิชาชีพหลากหลายสาขา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

85 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดงานเพื่อสังคม HuaChiew Happy Healthy Family Day