รพ.เอกชล ห่วงใย ใส่ใจ ผู้ป่วยเบาหวานทุกๆท่าน

24 May 2023

ประมวลภาพความประทับใจ จากกิจกรรม "เปิดบ้านเบาหวาน กับ รพ.เอกชล" ในวันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2566 คลินิกเบาหวาน รพ.เอกชล ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

รพ.เอกชล ห่วงใย ใส่ใจ ผู้ป่วยเบาหวานทุกๆท่าน

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน สามารถติดตามกิจกรรมดีดี และเข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อรับความรู้ ความเข้าใจในการดูแลโรคเบาหวานได้ทุกท่าน เพียงติดตามข้อมูล ข่าวสาร และเข้าร่วมโครงการกับเรา ได้ที่ คลินิกเบาหวาน รพ.เอกชล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 038-939999 ต่อ 2151

รพ.เอกชล 1 แผนกผู้ป่วยนอกอาคาร 2 ชั้น 1 (คลินิกเบาหวาน)

รพ.เอกชล ห่วงใย ใส่ใจ ผู้ป่วยเบาหวานทุกๆท่าน