ทำไม?... โรคไข้หวัดใหญ่ถึงอันตรายกับผู้ป่วยเบาหวาน

13 Jan 2023

นั่นก็เพราะ ผู้ป่วยเบาหวาน มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งภาวะน้ำตาลในเลือดที่สูงนี้จะเข้าไปรบกวนการทำงานของเม็ดเลือดขาว ทำให้ความสามารถในการกำจัดเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาวลดลง ส่งผลให้มีโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย และเมื่อเชื้อเริ่มลุกลาม ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนอย่างเช่น ปอดบวม หูอักเสบ ฯลฯ ก็มากขึ้น จึงทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้มากกว่าคนที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน

ทำไม?... โรคไข้หวัดใหญ่ถึงอันตรายกับผู้ป่วยเบาหวาน

ดังนั้น ผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงควรได้รับ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทุกปี เพื่อป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ (ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่นๆ หรือบุคคลทั่วไปก็ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีด้วยเช่นกัน)

** โรงพยาบาลรามคำแหงให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคา 990 บาท (รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์แล้ว ราคานี้สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 13 ปี ขึ้นไป)

ประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ นอกจากจะช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้แล้ว ยังช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดการนอนโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาและลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยเบาหวานลงได้อย่างมากอีกด้วยนะครับ..

โรคไข้หวัดใหญ่สามารถเป็นได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวแบบนี้ยิ่งทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย และโรคโควิด-19 ก็ยังไม่หายไป จึงอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างผู้ป่วยเบาหวาน