ออลล์ นาว กรุ๊ป ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร ร่วมส่งเสริมสังคมแห่งการแบ่งปัน ในโครงการ ALL NOW X ปันกัน เปลี่ยนสิ่งของที่สภาพดีให้เป็นโอกาสทางการศึกษา

12 May 2023

ออลล์ นาว กรุ๊ป ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการศึกษาของเด็กไทย โดยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันนำสิ่งของที่สภาพดีส่งมอบให้ ร้านปันกัน นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่น้อง ๆ ใน มูลนิธิยุวพัฒน์

ออลล์ นาว กรุ๊ป ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร ร่วมส่งเสริมสังคมแห่งการแบ่งปัน ในโครงการ ALL NOW X ปันกัน เปลี่ยนสิ่งของที่สภาพดีให้เป็นโอกาสทางการศึกษา

โดยทางบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งกล่องปันกันเพื่อรับบริจาคสิ่งของที่ยังสภาพดี เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ตุ๊กตา ฯลฯ บริเวณอาคารธารา ถนนสาทรใต้,  บริเวณ คลังสินค้า ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ และ คลังสินค้า ออลล์ คอมเพล็กซ์ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  โดยเมื่อโครงการดีๆแบบนี้ ทางออลล์ นาว กรุ๊ป จะจัดทำโครงการไปจนถึงเดือนธันวาคม 2566 เพื่อเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมสังคมให้มีความแข็งแกร่งในด้านการพัฒนาเยาวชน ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมีการส่งมอบสิ่งของรอบแรก โดยคุณจาตุกร ชาติยานนท์ Chief Operating Officer เป็นตัวแทนในการส่งมอบสิ่งของที่อาคารธารา ถนนสาทรใต้ และคุณกริชประเสริฐ กรรณสูต Head of Warehouse Operation Management เป็นตัวแทนส่งมอบสิ่งของที่คลังสินค้า ออลล์ นาวคอมเพล็กซ์  อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

สามารถร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุน "ALL NOW X ปันกัน" เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทย  ได้ที่ อาคารธารา สาทร  ถนนสาทรใต้ (บริเวณใต้อาคาร โซนหน้าร้าน 7-11)และคลังสินค้า ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  ตั้งแต่วันนี้ -  30 พฤศจิกายน 2566

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ออลล์ นาว กรุ๊ป ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้:

Website: www.allnowgroup.com

Facebook: ALL NOW Group

ออลล์ นาว กรุ๊ป ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร ร่วมส่งเสริมสังคมแห่งการแบ่งปัน ในโครงการ ALL NOW X ปันกัน เปลี่ยนสิ่งของที่สภาพดีให้เป็นโอกาสทางการศึกษา