วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

16 Feb 2023

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) โดยความร่วมมือกับ University College London สหราชอาณาจักร ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

รอบที่ 2

จำนวน 6 คน : เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. - 10 มี.ค. 2566

  • ระบบรับสมัคร https://admission.cra.ac.th/
  • DOWNLOAD PDF : t.ly/d24d

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
https://pscm.cra.ac.th/
[email protected]
02 576 6600 ต่อ 8477, 8481, 8462, 8458