สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ต้อนรับ นศ.แพทย์ ว.แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โชว์ของ Art and My Life

08 Sep 2023

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาร่วมงาน SHOW CASE 2023 ที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ต้อนรับ นศ.แพทย์ ว.แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โชว์ของ Art and My Life

โดยการแสดงครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร รายวิชาเลือกเสรี ศิลปวิจักษ์ (Art Appreciation) ของทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดขึ้นร่วมกับ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โชว์สเต็ป สื่อออกมาในรูปแบบงานศิลปะ ทั้งร้องและเล่นได้อย่างเต็มที่ ที่ห้อง Thai Asian Music Center สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ต้อนรับ นศ.แพทย์ ว.แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โชว์ของ Art and My Life