สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปฐมนิเทศเยาวชนดนตรีที่ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสร้างสรรค์

21 Sep 2023

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเยาวชนดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีสร้างสรรค์ (ปฏิบัติดนตรีและประพันธ์เพลง) จากเยาวชนที่เข้าร่วมจากโรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรค์ โรงเรียนวัดคฤหบดี โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม และเยาวชนในพื้นที่ในชุมชนบางยี่ขัน ในโครงการวิจัย "นวัตกรรมดนตรีสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบางยี่ขัน" ณ ห้อง L100 ศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างสรรค์จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปฐมนิเทศเยาวชนดนตรีที่ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสร้างสรรค์

คณะวิจัย

  • ผศ.ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี Suppabhorn Suwanpakdee
  • ผศ.ดร.อโณทัย นิติพน AnoThai Nitibhon
  • อ.ดร.พงษ์เทพ จิตดวงเปรม Pongthep Jitduangprem
  • ผู้ช่วยวิจัยอ.เขตสิน จูจันทร์ Khetsin Chuchan

 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปฐมนิเทศเยาวชนดนตรีที่ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสร้างสรรค์