สนพ.แพร่ ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รุ่นที่ 6/2566

21 Feb 2023

นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สนพ.แพร่ ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รุ่นที่ 6/2566

โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 - 5, 11 - 12 และ 18 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้รับการฝึกอบรม จำนวน 24 คน โดยนายกฤษณะ อุ่นทองมา ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช 3 เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

สนพ.แพร่ ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รุ่นที่ 6/2566
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit