สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หลักสูตร การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ

24 Jan 2023

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หลักสูตร การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ จำนวน 30 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 22 คน ในระหว่างวันที่ 23 -27 มกราคม 2566 ณ สำนักงานเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน 501 หมู่ที่ 8 ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หลักสูตร การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ