"โออิชิ เทรดดิ้ง" ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

24 Mar 2023

ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานในพิธี มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้แก่บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ในฐานะที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ของบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด มีระบบการทดสอบคุณภาพสินค้าที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล ได้รับการรับรองระบบงานฯ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043 และ ISO 17034 โดยมี นางสาวทัศนีย์ เกื้อกูล หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ แผนกประกันคุณภาพโรงงานวังม่วง บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุม ภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อเร็วๆ นี้

"โออิชิ เทรดดิ้ง" ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ