พฤกษา ต้อนรับนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานการออกแบบโครงการที่อยู่อาศัย และ ศูนย์ดูแลฟื้นฟูสุขภาพ "วิมุต เวลเนส" ย่านพฤกษาอเวนิว บางนา-วงแหวน

13 Mar 2023

คณะผู้บริหารจาก พฤกษา ให้การต้อนรับ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะอาจารย์ นำโดย ผศ.ดร.ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ในโอกาสนำนิสิตเยี่ยมชม และศึกษาดูงานการออกแบบโครงการที่อยู่อาศัย และศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพสำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ "วิมุต เวลเนส" ย่านพฤกษาอเวนิว

พฤกษา ต้อนรับนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานการออกแบบโครงการที่อยู่อาศัย และ ศูนย์ดูแลฟื้นฟูสุขภาพ "วิมุต เวลเนส" ย่านพฤกษาอเวนิว บางนา-วงแหวน

สำหรับการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เยี่ยมชม และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการสร้างความยั่งยืน ด้านการใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดี (Heart to Society) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและสากล (Sustainable Development Goals : SDGs) ผ่านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ด้วยการถ่ายทอดทักษะ ความเชี่ยวชาญ ต่อยอดการเรียนรู้แก่คนรุ่นใหม่

โดยนิสิตได้เยี่ยมชม และเรียนรู้การออกแบบโครงการบ้านเดี่ยวระดับพรีเมียม ได้แก่ โครงการเดอะปาล์ม บางนา-วงแหวน และ โครงการทาวน์เฮาส์ เดอะ คอนเนค บางนา-วงแหวน รวมถึงการออกแบบจัดสวนบำบัดเสริมสร้างสุขภาวะกายและใจ เพื่อสร้างสมดุลชีวิตที่ดี ผ่านการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 7 (7 Senses Therapeutic Garden) ที่ประกอบด้วย 1) การมองเห็น 2) การได้ยิน 3) การรับกลิ่น 4) การรับรส 5) การสัมผัส 6) การรับรู้การเคลื่อนไหวการทรงตัว และ 7) การรู้ระยะตำแหน่งท่าทางในพื้นที่ ในโครงการ "เดอะปาล์ม" พร้อมทั้งเรียนรู้การออกแบบศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพสำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ "วิมุต เวลเนส" ด้วย