Cobra Gold จัดกิจกรรม Ice Breaker Cobra Gold 2024 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

11 Aug 2023

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 กาญจนา เรืองสิริวิชญกุล ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองกับคณะ Cobra Gold ซึ่งเป็นการฝึกทหารระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกา

Cobra Gold จัดกิจกรรม Ice Breaker Cobra Gold 2024 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

ทั้งนี้ ทาง Cobra Gold ได้จัดกิจกรรม Ice Braker Cobra Gold 2024 เพื่อสานสัมพันธไมตรีของผู้เข้าร่วมประชุม IPC CG24 ในการประชุมและวางแผนขั้นต้นในการฝึก Cobra Gold ปีหน้า (2024) ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ - ต้นเดือนมีนาคม 67 โดยได้มาร่วมพักกับทางโรงแรมฯ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 66 ถึง 13 สิงหาคม 66

Cobra Gold จัดกิจกรรม Ice Breaker Cobra Gold 2024 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ