นพ.ชลน่าน เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์

17 Nov 2023

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 กาญจนา เรืองสิริวิชญกุล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานสานพลังความร่วมมือ หน่วยงานรัฐ สภาผู้แทนฯ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ โดยจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ณ อาคารทรงกลม ออดิทอเรียม

นพ.ชลน่าน เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์

นอกจากนี้ นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้วยังเป็นประธานงานอบรมหลักสูตร Cancer Warriors เพื่อตอบสนองนโยบายมะเร็งครบวงจร ทิศทางบทบาทกรมการแพทย์รุ่นที่ 1 พร้อมด้วยแพทย์หญิงนวลสกุล บำรุงพงษ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกรทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 ห้องวายุภักษ์ 3 และ 4

ทั้งนี้ ภายในงานมีหลากหลายโรงพยาบาลมะเร็งหลากหลายจังหวัด อาทิ ลพบุรี ชลบุรี อุบลราชธานี อุดรธานี เพื่อการทำงานและดูแลมะเร็งสำคัญแบบครบวงจร คือ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก

นพ.ชลน่าน เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์