องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานเกียรติบัตร ในงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ 44

07 Dec 2023

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานเกียรติบัตรจำนวน 312 คน แก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ และพระราชทานโล่จำนวน 160 คน แก่ผู้มีอุปการคุณ เนื่องในโอกาสในงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๖๖ จัดขึ้นโดยสมาคมอาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ โดย กาญจนา เรืองสิริวิชญกุล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ และเจ้าหน้าที่ของโรงแรมฯ ถวายพวงมาลาข้อพระกร

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานเกียรติบัตร ในงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ 44

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานเกียรติบัตร ในงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ 44