เครือ UBE ยกทัพย์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตสู่เวทีโลก ในงาน Food Ingredients Asia 2023

21 Sep 2023

นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ ยูบีอี ผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง นำขบวนผลิตภัณฑ์เรือธงกลุ่ม Future Food ของ บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด (ยูบีเอส) บริษัทในเครือ ภายใต้แบรนด์ อุบลซันฟลาวเวอร์ (Ubon Sunflower) และ ทาสุโกะ (TASUKO) สร้างประสบการณ์อาหารเพื่อสุขภาพแห่งอนาคต ให้ลูกค้าทั้งชาวไทย และต่างประเทศ ในงาน Food Ingredients Asia 2023 (Fi Asia 2023) งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในเอเชีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -22 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เครือ UBE ยกทัพย์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตสู่เวทีโลก ในงาน Food Ingredients Asia 2023

ภายในงาน เครือ UBE นำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพแห่งอนาคตที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น แป้งมันสำปะหลังออร์แกนิค ฟลาวมันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามเทรนต์อาหารสุขภาพของโลก ซึ่งกลุ่มบริษัท มุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ ด้วยการยกระดับการปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์และการสนับสนุนให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนกระบวนการผลิตมาตรฐานสูงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัท ยังคงมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการผลิตแป้งมันสำปะหลังและฟลาวมันสำปะหลังมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับสากล ผู้ที่สนใจพบกับบูธ "UBONSUNFLOWER" ได้ ณ บูธ เลขที่ H53 ฮอลล์ 2 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์