รพ.หัวเฉียว เพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ฉุกเฉิน จัดอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT)

28 Jun 2023

น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานเปิดงาน การอบรมหลักสูตร "ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT)" เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียวหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และเพิ่มทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ถูกต้องเหมาะสม ลดการเสียชีวิตและพิการจากการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายที่ไม่ถูกต้อง การอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเป็นเวลา 130 ชั่วโมง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ พร้อมทั้งต้องฝึกปฏิบัติจริง โดยออกดูแลผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง

รพ.หัวเฉียว เพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ฉุกเฉิน จัดอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT)

รพ.หัวเฉียว เพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ฉุกเฉิน จัดอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT)