สวนรถไฟคึกคัก! "ฟูจิฟิล์ม" จัดมินิมาราธอนการกุศล "NEVER STOP Running 2023" ส่งมอบรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย 587,800 บาท ให้แก่มูลนิธิ พอ.สว.

26 Jun 2023

สวนรถไฟคึกคัก! "ฟูจิฟิล์ม" จัดมินิมาราธอนการกุศล "NEVER STOP Running 2023" ส่งมอบรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย 587,800 บาท ให้แก่มูลนิธิ พอ.สว. เดินหน้าสนับสนุนแพทย์-ช่วยเหลือผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร

สวนรถไฟคึกคัก! "ฟูจิฟิล์ม" จัดมินิมาราธอนการกุศล "NEVER STOP Running 2023" ส่งมอบรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย 587,800 บาท ให้แก่มูลนิธิ พอ.สว.

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน One-stop, Total Healthcare Solution นำโดย มร. โซ มารูโอะ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 4 จากซ้าย) ประกาศความสำเร็จในการจัดกิจกรรม "FUJIFILM NEVER STOP Running 2023" รวมตัวนักวิ่งและเหล่าคนรักสุขภาพกว่า 1,200 คน มาร่วมออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ เพื่อสังคม มอบเงินรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 587,800 บาท ให้แก่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมี นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ (ที่ 3 จากซ้าย) รองเลขาธิการ ทันตแพทย์ สมนึก ชาญด้วยกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงาน พร้อมด้วยทีมแพทย์อาสา และนักแสดงจิตอาสา จ๊ะจ๋า - พริมรตา เดชอุดม (ที่ 7 จากซ้าย) ร่วมรับมอบเงิน ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เมื่อเร็วๆ นี้

บุคคลในภาพ (จากซ้าย)

  1. นายวีระศักดิ์ ศิริภานุกูล แพทย์อาสา มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
  2. ทันตแพทย์ สมนึก ชาญด้วยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
  3. นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
  4. มร. โซ มารูโอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
  5. นายแพทย์สมคิด เวชวิศาลสัมฤทธิ์ แพทย์อาสา มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
  6. แพทย์หญิงสกุณา อุษณวศิน แพทย์อาสา มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
  7. พริมรตา เดชอุดม นักแสดงและอาสาสมัคร มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)