ชวนร่วมบริจาคกับงาน ทีทีบี | ธนชาตประกันภัย พาร์ครัน 2023 เพื่อส่งมอบให้ 3 มูลนิธิ เติมเต็มโอกาสด้านสุขภาพ โภชนาการและการเรียนรู้ให้น้อง ๆ

13 Dec 2023

ทีทีบี และธนชาตประกันภัย ขอบคุณนักวิ่งทุกคนจากทั่วประเทศที่ให้การตอบรับในกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศลแห่งปี "ทีทีบี l ธนชาตประกันภัย พาร์ครัน 2023" ที่จะจัดงานวิ่งในสวนขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ซึ่งบัตรวิ่งทั้งในรูปแบบ Parkrun วิ่งในสวน และ Virtual Parkrun วิ่งสะสมระยะ ได้ปิดการจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ ยังเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมบริจาคได้จนถึงวันที่ 23 ธันวาคมนี้ โดยเงินบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้ และรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรม ไม่หักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปใช้เพื่อส่งต่อโอกาสให้เด็กไทย เดินหน้าพัฒนาศักยภาพ สร้างสุขภาพที่แข็งแรง โภชนาการที่ดี และการเรียนรู้ให้กับน้อง ๆ ผ่าน 3 มูลนิธิ ได้แก่ 

ชวนร่วมบริจาคกับงาน ทีทีบี | ธนชาตประกันภัย พาร์ครัน 2023 เพื่อส่งมอบให้ 3 มูลนิธิ เติมเต็มโอกาสด้านสุขภาพ โภชนาการและการเรียนรู้ให้น้อง ๆ

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เป็นองค์กรการกุศลทางการแพทย์ที่ไม่แสวงหากำไร โดยนำเงินระดมทุนไปใช้เพื่อการผ่าตัดรักษาเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับการผ่าตัดไปแล้วกว่า 16,000 ราย โดยในแต่ละปีทางมูลนิธิฯ จะนำแพทย์อาสาลงไปช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล และร่วมมือกับโรงพยาบาลพันธมิตรในการผ่าตัดช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้คนให้ได้ 750 - 1,000 คนต่อปี ซึ่งเงินบริจาคที่ได้มาจะสามารถช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนโอกาส ให้ได้เข้าถึงการรักษาที่เพิ่มขึ้น

โครงการ FOOD FOR GOOD โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ช่วยเหลือด้านโภชนาการของเด็ก ๆ ที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ได้ดำเนินการมากว่า 9 ปี โดยทางโครงการมีความเชื่อว่า โภชนาการที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโต เนื่องจากเด็กไทยมีภาวะเตี้ยแคระแกร็นค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ภาวะโภชนาการยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ หากประชากรมีภาวะโภชนาการที่ไม่ดีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพนำมาสู่ค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น รวมไปถึงยังส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองและร่างกายของเด็ก นำไปสู่ปัญหาทางการเรียนรู้หรือโอกาสในการประกอบอาชีพ จนลุกลามกลายเป็นปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลของประเทศ โดยเงินบริจาคที่ได้จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะนำไปสนับสนุนค่าอาหารและการเกษตร เพื่อสร้างแหล่งอาหารปลอดภัย และทักษะการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งยังดูแลช่วยเหลือเรื่องน้ำดื่มและการเก็บรักษาอาหารผ่านนวัตกรรมตู้แช่โซลาร์เซลล์ และส่วนที่สองจะถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้องแก่บุคลากรที่มีส่วนในการดูแลงานอาหารและโภชนาการในโรงเรียน    

โครงการไฟ-ฟ้า โดยมูลนิธิทีทีบี คำว่า "ไฟ" หมายถึงพลังความสร้างสรรค์ของเด็ก และ "ฟ้า" คือสีของการให้ ซึ่งมูลนิธิทีทีบีมีปรัชญาในการดำเนินงานคือ การสอนจับปลาแทนการให้ปลา เพื่อเป็นการให้ความรู้อย่างยั่งยืนแก่เด็กกลุ่มเป้าหมายในชุมชนที่มีอายุระหว่าง 12 - 17 ปี ได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้ทักษะชีวิตและวิชานอกห้องเรียนผ่านศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าทั้ง 5 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้เด็กนำความรู้ไปใช้เปลี่ยนแปลงตัวเอง รวมทั้งยังปลูกฝังให้เด็กรู้จักนำความรู้ไปต่อยอดช่วยเหลือสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 14 ปี มีเด็กในชุมชนที่ได้รับการช่วยเหลือและจุดประกายแล้วกว่า 10,000 ราย เงินบริจาคที่ได้มา ก็จะสามารถนำไปซื้อเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอนเพื่อจุดประกายให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนต่อไป

มาร่วมกันบริจาคเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เด็ก ๆ ทั้ง 3 มูลนิธิที่ https://parkrun.ttbfoundation.org/ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 23 ธันวาคม 2566 เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 100%