8 ทองหล่อ และโรงแรมมูว์ แบงค์คอก เดินหน้าจัดกิจกกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม

16 Jun 2023

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ คุณชัยรัตน์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัททองหล่อ เมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมด้วยคุณคริสเตียน ซุงค์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มโรงแรมมูว์ คุณศุภวิชญ์ เครือพันธุ์ทิพย์ ผู้จัดการอาคารเอท ทองหล่อ เรสซิเด้นส์เซส และพนักงานจากทุกหน่วยงาน ร่วมแสดงพลังความสำเร็จในการเดินหน้ารักษาสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆที่เริ่มปฏิบัติมาเป็นเวลากว่า 2 ปี โดยในปีนี้เน้นใน 4 ด้านหลักๆ ได้แก่ 1. การจัดการขยะมูลฝอย 2. การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกจากอาคาร 3. การก้าวสู่องค์กรไร้พลาสติกที่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม และข้อสุดท้ายการประหยัดไฟ อีกทั้งได้ตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางของชุมชนทองหล่อ กระตุ้นให้ทุกฝ่ายหันมาใส่ใจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้โลกของเราอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

8 ทองหล่อ และโรงแรมมูว์ แบงค์คอก เดินหน้าจัดกิจกกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม

8 ทองหล่อ และโรงแรมมูว์ แบงค์คอก เดินหน้าจัดกิจกกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม